Lubrication characteristics of wax esters from oils produced by a genetically-enhanced oilseed crop

Asghar Shirani, Tasha Joy, Ida Lager, Jenny Lindberg Yilmaz, Hong Lei Wang, Simon Jeppson, Edgar B. Cahoon, Kent Chapman, Sten Stymne, Diana Berman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lubrication characteristics of wax esters from oils produced by a genetically-enhanced oilseed crop”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar