Lumbar Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis - Outcomes after surgery

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

38 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Karlsson, Magnus, handledare
  • Rosengren, Björn, Biträdande handledare
  • Strömqvist, Fredrik, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 apr. 28
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-388-2
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-04-28
Time: 09:00
Place: Samlingssalen, Hallands Sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68 i Varberg. Join by Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1NDNhNDAtZGQ2ZC00MWZmLWIwZjMtZWVkNzE4NTU3NGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222f085be-b523-4eaa-9a27-42f6cb11e0e6%22%2c%22Oid%22%3a%2268c977d2-1bd0-42bc-b4d8-3865dec2d822%22%7d
External reviewer(s)
Name: Gerdhem, Paul
Title: MD, PhD. Senior Lecturer/Associate Professor
Affiliation: Department of Surgical Sciences, Orthopedics and Hand Surgery; RedCap Orthopaedics, Uppsala University Hospital

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här