Lumbar disc herniation surgery

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lumbar disc herniation surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Nursing and Health Professions