Luminescence of divalent lanthanide doped BaBrI single crystal under synchrotron radiation excitations

Alexey Shalaev, Roman Shendrik, Anton Rusakov, Alexander Bogdanov, Vladimir Pankratov, Kirill Chernenko, Alexandra Myasnikova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Luminescence excitation spectra of BaBrI single crystals doped by divalent lanthanide ions are studied using synchrotron radiation excitations from the MAX IV 1.5 GeV storage ring. The energy of the edge and the formation of core cation exciton as well as the energy threshold of the multiplications of electronic excitations is found. It was clearly established the energy transfer from intrinsic luminescence centers to Sm2+ and Eu2+ ions.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)17-20
Antal sidor4
TidskriftNuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Volym467
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Luminescence of divalent lanthanide doped BaBrI single crystal under synchrotron radiation excitations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här