Luminescent PhotoCORMs: Enabling/Disabling CO Delivery upon Blue Light Irradiation

Vitor C. Weiss, Giliandro Farias, André L. Amorim, Fernando R. Xavier, Tiago P. Camargo, Mayana B. Bregalda, Matti Haukka, Ebbe Nordlander, Bernardo De Souza, Rosely A. Peralta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The new luminescent carbonyl compounds [Mn(Oxa-H)(CO)3Br] (1) and [Mn(Oxa-NMe2)(CO)3Br] (2) were synthesized and fully characterized. Complexes 1 and 2 showed CO release under blue light (λ453). Spectroscopic techniques and TD-DFT and SOC-TD-DFT calculations indicated that 1 and 2 release the Oxa-H and Oxa-NMe2 coligands in addition to the carbonyl ligands, increasing the luminescence during photoinduction.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)13078-13090
Antal sidor13
TidskriftInorganic Chemistry
Volym59
Nummer18
Tidigt onlinedatum2020
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oorganisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Luminescent PhotoCORMs: Enabling/Disabling CO Delivery upon Blue Light Irradiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här