Lymphocyte and monocyte flow cytometry immunophenotyping as a diagnostic tool in uncharacteristic inflammatory disorders.

Helena Janols, Anders Bredberg, Iréne Thuvesson, Sabina Janciauskiene, Olof Grip, Marlene Wullt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)
157 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat