Många fynd - många människor? Frågor kring gruppering i bosättningen under senneolitikum - tidig bronsålder i skånsk kustbygd

Märta Strömberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationGlyfer och arkeologiska rum - en vänbok till Jarl Nordbladh
StatusPublished - 1999

Publikationsserier

Namn
ISSN (tryckt)1403-8293

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här