Mécanismes de la dégradation des agrécanes dans le cartilage arthrosique

L. Stefan Lohmander, Michael W. Lark, John D. Sandy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Mechanisms of degradation of argecanes in osteoarthritic cartilage
Originalspråkfranska
Sidor (från-till)S11-S14
TidskriftRevue du Praticien
Volym46
Nummer6 Spec No
StatusPublished - 1996 mars 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här