Macroeconomic Fluctuations as Sources of Luck in CEO Compensation

Hsin-Hui Chui, Lars Oxelheim, Clas Wihlborg, Jianhua Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Macroeconomic Fluctuations as Sources of Luck in CEO Compensation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap