Macromolecular changes and nano-structural arrangements in gliadin and glutenin films upon chemical modification: Relation to functionality.

Faiza Rasheed, William R Newson, Tomás Plivelic, Ramune Kuktaite, Mikael S Hedenqvist, Mikael Gällstedt, Eva Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Macromolecular changes and nano-structural arrangements in gliadin and glutenin films upon chemical modification: Relation to functionality.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar