Macular function measured by binocular mfERG and compared with macular structure in healthy children.

Anna E C Molnar, Sten Andréasson, Eva K B Larsson, Hanna M Åkerblom, Gerd E Holmström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
257 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To create normative data in children from binocular multifocal ERG (mfERG) recordings and compare results with the macular thickness.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)169-176
TidskriftDocumenta Ophthalmologica
Volym131
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Macular function measured by binocular mfERG and compared with macular structure in healthy children.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här