Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MAFA and MAFB regulate exocytosis-related genes in human β-cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology