Magnetic properties of MnAs nanocrystals embedded in GaAs

A. Kwiatkowski, D. Wasik, P. Dluzewski, J. Borysiuk, M. Kaminska, A. Twardowski, Janusz Sadowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

A phenomenological model for explaining the magnetic properties of MnAs nanocrystals embedded in GaAs is proposed. It is shown that experimental data of DC magnetization as a function of temperature, obtained according to zero-field-cooled and field-cooled protocols, can be understood assuming a transition of the system from a low temperature state in which very slow dynamics is observed(frozen state) to a high-temperature state in which dynamics is fast(quasi superparamagnetic state). (C) 2009 Elsevier B. V. All rights reserved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2788-2791
TidskriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volym321
Utgåva18
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Magnetic properties of MnAs nanocrystals embedded in GaAs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här