Magnetic properties of MnAs nanocrystals embedded in GaAs

A. Kwiatkowski, D. Wasik, P. Dluzewski, J. Borysiuk, M. Kaminska, A. Twardowski, Janusz Sadowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetic properties of MnAs nanocrystals embedded in GaAs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi