Magnetomotive ultrasound for nanomedicine: a mechanistic approach to detection, evaluation and safety assessment

Sandra Sjöstrand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

44 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetomotive ultrasound for nanomedicine: a mechanistic approach to detection, evaluation and safety assessment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap