Magnetotransport Studies of Mn Ion-Implanted Nanowires

Waldomiro Paschoal

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

213 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetotransport Studies of Mn Ion-Implanted Nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi