Mainstreaming risk reduction in urban planning and housing: a challenge for international aid organisations

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  3 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Mainstreaming risk reduction in urban planning and housing: a challenge for international aid organisations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Samhällsvetenskap