Making a Simple Tool: Bronze Casting for Personal Use in the Latter part of the Scandinavian Bronze Age

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)85-90
TidskriftLund Archaeological Review
Volym17
StatusPublished - 2011 nov. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här