Making Infrastructure “Visible” in Environmental Law: The Belt and Road Initiative and Climate Change Friction

Sanja Bogojevic, Mimi Zou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making Infrastructure “Visible” in Environmental Law: The Belt and Road Initiative and Climate Change Friction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap