Making newsmakers. Conversational identity at work

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)59-89
TidskriftOrganization Studies
Volym22
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här