Making sense of chemical equilibrium: productive teacher-student dialogues as a balancing act between sensemaking and managing tension

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making sense of chemical equilibrium: productive teacher-student dialogues as a balancing act between sensemaking and managing tension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology