Making Sense of the Scottish Community Energy Sector–An Organising Typology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making Sense of the Scottish Community Energy Sector–An Organising Typology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap