Making visible, rendering obscure: Reading the plastic crisis through contemporary artistic visual representations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Making visible, rendering obscure: Reading the plastic crisis through contemporary artistic visual representations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap