Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

Karl Bergman

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

745 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. Men var de motsättningar och konflikter som utvecklades i Blekinge efter övergången ett utslag av nationella föreställningar och känslor? Detta är frågor som står i centrum för denna avhandling. Frågeställningarna behandlas huvudsakligen utifrån det arkiv som Skånska kommissionen 1669-70 efterlämnat. Tonvikten är lagd vid en analys av befolkningens egna skrivelser och dokumenterade möten med den nya överheten. Interaktionen mellan undersåte och överhet får stort utrymme. En viktig fråga som behandlas är lokalsamhällets politiska kultur där invånarnas politiska erfarenhet och förmåga att möta den nya överheten diskuteras.

Integrationen i det svenska riket föregicks av en dansk integrationsprocess med en allt aktivare politik riktad mot Blekinge vid början av 1600-talet. Blekinges position i det dansk riket analyseras i ett särskilt kapitel och utgör en jämförelsepunkt för undersökningen av integrationen i det svenska riket. I denna del undersöks även Blekinges roll som leverantör av skogsråvaror till de danska öarna samt hur landskapet militariserades under 1600-talet. Övergångs- och integrationsproblematiken analyseras med hjälp av begrepp hämtade från diskussionen kring den europeiska statsbildningsprocessen.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 maj 17
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5125-X
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-05-17
Time: 10:15
Place: Historiska inst. Lunds univ.

External reviewer(s)

Name: Frohnert, Pär
Title: Docent
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här