Male patients with terminal renal failure exhibit low serum levels of antimüllerian hormone.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

337 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Male patients with terminal renal failure exhibit low serum levels of antimüllerian hormone.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap