Male patients with terminal renal failure exhibit low serum levels of antimüllerian hormone.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

337 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat