Male sex and vascular risk factors affect cystatin C-derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

189 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Male sex and vascular risk factors affect cystatin C-derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap