Malignant lymphomas in coeliac disease: evidence of increased risks for lymphoma types other than enteropathy-type T cell lymphoma

KE Smedby, Måns Åkerman, H Hildebrand, B Glimelius, A Ekbom, J Askling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

229 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Malignant lymphomas in coeliac disease: evidence of increased risks for lymphoma types other than enteropathy-type T cell lymphoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap