Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Malmö Breast ImaginG database: objectives and development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry