Malmö treatment referral and intervention study—high 12-month retention rates in patients referred from syringe exchange to methadone or buprenorphine/ naloxone treatment

Martin Bråbäck, Lars Ekström, Katja Troberg, Suzan Nilsson, Pernilla Isendahl, Louise Brådvik, Anders Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Malmö treatment referral and intervention study—high 12-month retention rates in patients referred from syringe exchange to methadone or buprenorphine/ naloxone treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap