Mammalian vision: rods are a bargain.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To maintain resting potentials in darkness, rod and cone photoreceptors incur a significant energy cost. But in brighter light, rods become energetically 'cheaper' than cones, which might explain the evolution of the vertebrate duplex retina.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)R69-R71
TidskriftCurrent Biology
Volym19
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Mammalian vision: rods are a bargain.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här