Man är vad man heter. Namn och identitet

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Vad vi heter och varför vi heter just det vi heter är starkt kulturbetingat. Namn är inte neutrala. De spelar stor roll för hur vi kategori serar varandra, socialt och kulturellt. Olika namn skapar också olika förväntningar. Namnet Ibrahim ger helt andra signaler än Ulrik och Eugen. Med hjälp av namnet drar vi slutsatser om personens ålder, bakgrund, nationalitet, sociala och religiösa bakgrund. Denna bok handlar om vad namn betyder – för den som bär det, för den som ger det och för den som ser eller hör det.
Originalspråksvenska
FörlagCarlsson Bokförlag
ISBN (tryckt)91-7203-758-X
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här