Man och brottsoffer – oförenliga identiteter? Unga mäns berättelser om våld och offerskap

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)63-76
TidskriftLocus
Nummer2-3
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här