Management of natural resources in a conflicting environment in Ghana: unmasking a messy policy problem

Frederick A. Armah, Isaac Luginaah, Yengoh Genesis Tambang, Joseph Taabazuing, David O. Yawson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Management of natural resources in a conflicting environment in Ghana: unmasking a messy policy problem”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar