Management, treatment and prognostic significance of lateral lymph node metastases in rectal cancer—a regional cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Management, treatment and prognostic significance of lateral lymph node metastases in rectal cancer—a regional cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap