Management, treatment and prognostic significance of lateral lymph node metastases in rectal cancer—a regional cohort study

E. Agger, V. Åkerlund, O. Ekberg, F. Jörgren, M. L. Lydrup, P. Buchwald

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat