Managing Natural Language Requirements in Large-Scale Software Development

Johan Natt och Dag

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Allt fler marknads- och teknikdrivna programvarutvecklingsföretag ställs inför utmaningen att hantera tusentals krav som uttrycks i vanlig textuell form. Det stora antalet krav orsakar flaskhalsar i kravhanteringsprocessen vilket påkallar en mer effektiv kravhantering.

Denna avhandling presenterar resultaten från empiriska undersökningar av att använda språkvetenskapliga tekniker för att understödja tre kravhanteringsaktiviteter i storskalig programvaruutveckling: identifiering av dublettkrav, länkning av besläktade krav, samt konsolidering av olika kravmängder. Dessa aktiviteter har en gemensam grundläggande aktivitet: att hitta krav som är semantisk likartade, d.v.s. krav som avser samma funktionalitet.

Tre fallstudier presenteras i vilka tre olika företag som använder sig av tre olika kravhanteringsprocesser undersöks. Simulering används för att utforska flakhalsar i processen och två olika kravuppsättningar från industrin används för att utvärdera föreslagna lösningar. Ett kontrollerat experiment används för utvärdering av ett nytt stödverktyg för semiautomatisk identifiering av krav som avser samma funktionalitet.

Resultaten visar att för de undersökta aktiviteterna så kan lexikalisk likhet mellan krav vara en tillräcklig god approximation av deras semantiska likhet. Det påvisas också att automatisk beräkning av denna likhet kan understödja aktiviteterna och spara värdefull tid. Resultaten av den presenterade forskningen pekar i en riktning: att enkla, robusta och kostnadseffektiva språklingvistiska tekniker kan ge effektivt stöd åt kravhanteringaktiviteter.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för datavetenskap
Handledare
  • Regnell, Björn, handledare
Tilldelningsdatum2005 feb 11
Förlag
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-02-11
Time: 13:15
Place: E:1406, E-building, Lund Institute of Technology

External reviewer(s)

Name: Sawyer, Pete
Title: Dr
Affiliation: Lancaster University, UK

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Managing Natural Language Requirements in Large-Scale Software Development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här