Managing uncertainty and expectations after heart transplantation. Enabling adaptation, self-efficacy and self-management

Matilda Almgren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

223 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat