Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Christer Andersson, Lars Berggren, Bo Bergstad, Eric Bertholds, Catarina Bitkover, Per Björgell, Annette Bruchfeld, Judith Bruchfeld, Jörg Carlsson, Stella Cizinsky, Yvonne Dellmark, Niklas Ekerstad, Mats Eliasson, Sven Engström, Cecilia Ervander, Jan Fridén, Yngve Gustafson, Bertil Hagström, Ola Hallén, Herman HolmMagnus Högström, Johannes Jacks, Lars Jacobsson, Kjell Johansson, Bengt Järhult, Johannes Järhult, Thomas Kellerth, Göran Kurlberg, Sonja Kvint, Jerzy Leppert, Magnus Lichtenstein, Anne Liljedahl, Helena Lind, Magnus Lind, Peter Lindell, Nils Littorin, Dan Lundblad, Gudmar Lundqvist, Freja Lundström, Catharina Lysell Bergström, Rurik Löfmark, Anders Nilsson, Andreas Nyström, Louise Olsson, Christer Petersson, Lars Rocksén, Mårten Rosenqvist, Jörgen Rutegård, C. G. Sandberg, Christian Schmitt, Martin Serrander, Jonas Sjögreen, Claes Göran Stanke, Johan Styrud, Robert Svartholm, Torgny Svenberg, Jan Olof Svärd, Tore Södermark, Minette Söderström, Leila Tamaddon, Johan Tjärnström, Ylva Vladic Stjernholm, Bengt von Zur-Mühlen, Hans Westergren, Hans Wingstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym115
Utgåva3
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här