Manipulation under anesthesia after primary knee arthroplasty in Sweden: incidence, patient characteristics and risk of revision

Hunbogi Thorsteinsson, Margareta Hedström, Otto Robertsson, Natalie Lundin, Annette W-Dahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Manipulation under anesthesia after primary knee arthroplasty in Sweden: incidence, patient characteristics and risk of revision”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap