Mannan-binding lectin activates C3 and the alternative complement pathway without involvement of C2.

Barbro Selander, Ulla Mårtensson, Andrej Weintraub, Eva M Holmström, Misao Matsushita, Steffen Thiel, Jens C Jensenius, Lennart Truedsson, Anders Sjöholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

151 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1425-1434
TidskriftJournal of Clinical Investigation
Volym116
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här