Many-body depletion forces of colloids in a polydisperse polymer dispersant in the long-chain limit

Huy S. Nguyen, Jan Forsman, Clifford E. Woodward

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Many-body depletion forces of colloids in a polydisperse polymer dispersant in the long-chain limit”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi