MAPK signaling pathway regulates cerebrovascular receptor expression in human cerebral arteries

Saema Ansar, Sajedeh Eftekhari, Roya Waldsee, Elisabeth Nilsson, Ola Nilsson, Hans Säveland, Lars Edvinsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
146 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MAPK signaling pathway regulates cerebrovascular receptor expression in human cerebral arteries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap