Mapping and Merging Using Sound and Vision: Automatic Calibration and Map Fusion with Statistical Deformations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

150 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping and Merging Using Sound and Vision: Automatic Calibration and Map Fusion with Statistical Deformations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap