Mapping of magnetic properties for simulations of high-Temperature electromagnetic applications

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping of magnetic properties for simulations of high-Temperature electromagnetic applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap