Mapping of microbiological procedures by the members of the international society of orthopaedic centers (ISOC) for diagnosis of periprosthetic infections

Lorenzo Drago, Lars Lidgren, Elena Bottinelli, Jorge Hugo Villafañe, Pedro Berjano, Giuseppe Banfi, Carlo Luca Romanò, Thomas P. Sculco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1402-1403
Antal sidor2
TidskriftJournal of Clinical Microbiology
Volym54
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2016 maj 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Ortopedi

Citera det här