Mapping of noise risk zones derived from religious activities and perceptions in residential neighbourhoods in the Cape Coast metropolis, Ghana

FA Armah, JO Odoi, DO Yawson, Yengoh Genesis Tambang, EKA Afrifa, ANM Pappoe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping of noise risk zones derived from religious activities and perceptions in residential neighbourhoods in the Cape Coast metropolis, Ghana”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap