Mapping physical therapy research: The geographical affiliations and methodological quality of 2,959 randomized controlled trials

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping physical therapy research: The geographical affiliations and methodological quality of 2,959 randomized controlled trials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap