Mapping streaming applications on multiprocessors with time-division-multiplexed network-on-chip

Usman Mazhar Mirza, Flavius Gruian, Krzysztof Kuchcinski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping streaming applications on multiprocessors with time-division-multiplexed network-on-chip”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap