Mapping the biotic degradation hazard of wood in Europe - Biophysical background, engineering applications, and climate change-induced prospects

Philip B. Van Niekerk, Brendan N. Marais, Christian Brischke, Luisa M.S. Borges, Magdalena Kutnik, Jonas Niklewski, David Ansard, Miha Humar, Simon M. Cragg, Holger Militz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping the biotic degradation hazard of wood in Europe - Biophysical background, engineering applications, and climate change-induced prospects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar